Afsprakennota (beknopte versie)

Afsprakennota
’t Mierken
Gemeentelijke kleuter- en lagere school

   Gemeentehuisstraat 1                                               02/269.50.17
Molenstraat 16                                                                   02/269.73.40
1852 Beigem                                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

DEEL 1: Praktische afspraken

1.1. Aanwezigheid

Leerplichtige leerling = vanaf het schooljaar waarin hij of zij 6 jaar wordt
à elke schooldag verplicht aanwezig zijn
à bij afwezigheid: attest van ouders of dokter verplicht

1.2. Ziekte

Een ziek kind komt NIET naar school.
Verwittig de school:  - 02/269.50.17 (Gemeentehuisstraat)
- 02/269.73.40 (Molenstraat)

Bij afwezigheid van 1,2 of 3 dagen à afwezigheidsbriefje van ouders
Bij afwezigheid van meer dan 3 dagenà medisch attest van dokter

! Bij vermoeden van besmettelijke ziekte à directie verwittigen (02/269.50.17) !

Bestelde maaltijden: annuleren vóór 9 uur ’s morgens.

1.3. Schooluren - toezichten

7u.00 – 8u.00: betalend toezicht  in Gemeentehuisstraat
8u.00 – 8u.30: toezicht in Gemeentehuisstraat 
à vanaf 8u.15: ook toezicht in Molenstraat
8u.30 – 12u.10: lessen
12u.10 – 13u.30: toezicht
13u.30 – 15u.25: lessen
(15u.25 – 16u.00: naschoolse Franse les vanaf 3e leerjaar, niet verplicht)
15u.25 – 16u.00: toezicht in Gemeentehuisstraat
16u.00 – 18u.00: betalend toezicht in Gemeentehuisstraat

1.4. Brengen - afhalen

Vanaf 7u.00: U kan uw kind afzetten in de Gemeentehuisstraat, via de grote poort of het kleine poortje:
à breng uw kind tot op de speelplaats
à kom uw kind afhalen op de speelplaats
à kleuters en leerlingen van het 1e lj. verlaten de school nooit alleen
à plaats fietsen in de fietsenstalling
à SLUIT STEEDS DE SCHOOLPOORT

Vanaf 8u.15: U kan uw kind ook afzetten aan de Molenstraat, aan de poort langs de Gustaaf De Donderstraat. (NIET langs het kleine poortje in de Molenstraat)
à zet uw kind af aan de poort in de Gustaaf De Donderstraat
à wacht uw kind op aan die poort
à uw kind verlaat enkel de speelplaats na toestemming van een leerkracht
à fietsers stappen naast hun fiets op de speelplaats
à fietsen: in de fietsenstalling

à de rij: Een leerkracht begeleidt leerlingen tot aan de hoek van de   Molenstraat en de Beigemse steenweg. Vanaf hier kunnen de leerlingen alleen naar huis.(toestemming ouders!)

! RIJD VOORZICHTIG – zone 30!

1.5. Geld

Maandelijkse overschrijving (drank, maaltijden, tijdschriften,…) à geen geld meegeven!
Jaarlijkse kosten (=bijdrageregeling) worden meegegeven met de inlichtingen voor het nieuwe schooljaar.

1.6. Taal

Iedereen spreekt  op school (Algemeen) Nederlands, ook al is de thuistaal anders.
Alle gesprekken en oudercontacten gebeuren ook in het Nederlands. U kan een tolk meebrengen om te vertalen.
U kan op school informatie bekomen over hoe/waar u zich kan bijscholen in het Nederlands.

1.7. Schooluitstappen

1e, 2e , 3e en 4e leerjaar: 3 dagen op openluchtklassen in België (om de 2 jaar)
= verplichte schoolactiviteit à als uw kind toch niet meegaat
moet u dit schriftelijk melden + uw kind moet wel op school
aanwezig zijn
5e en 6e leerjaar: op sneeuwklassen (om de 2 jaar)
= verplicht (zie boven)

DEEL 2: Ouders en school

2.1. Contact tussen school en ouders

 • oudercontact, 3x per jaar
 • afspraak maken met leerkracht, zorgcoördinator en/of directie
 • via heen-en-weer-schriftje of schoolagenda

2.2. Oudercontact

• dagelijks contact:   

  • via heen-en-weer-schriftje of schoolagenda
  • met klasleerkracht tussen 8.15u. en 8.30u., tussen 13.15u. en 13.30u.
   of na telefonische afspraak. 
  • met directie: liefst na telefonische afspraak

• mededelingen/info:

• algemene info-avond: in september
• individuele oudercontacten: op uitnodiging

2.3. Huistaken

Huistaken = extra inoefening van de leerstof:

  • verplicht te maken    
  • liefst zonder teveel hulp van ouders
  • indien niet gemaakt, schrijft u een briefje met geldige reden
  • meld moeilijkheden in de agenda

Elke leerkracht bepaalt de hoeveelheid en omvang van de taken en lessen.
Op woensdag: geen huistaak voor 1e t.e.m. 4e leerjaar, lessen leren kan wel.

2.4. Rapport

Rapport wordt ongeveer om de 6 weken meegegeven:

  • punten voor dagelijks werk
  • punten voor toetsen
  • evaluatie van werkhouding

 

2.5. Onenigheid - Straffen

Iedereen (leerlingen, ouders en leerkrachten) houdt zich aan de leefregels en afspraken uit het schoolreglement!
Bij onenigheid tussen ouders en leerkracht:
1) overleg tussen ouders en leerkracht
2) afspraak met directie
3) zicht tot het schoolbestuur, via schepen van onderwijs

2.6. Schoolmateriaal

Leerboeken, schriften en schoolmateriaal = gratis.
Draag er zorg voor. Bij verlies of beschadiging → schadevergoeding.

Klein materiaal (zie lijst begin schooljaar): aangekocht door de ouders.

2.7. Verkeer en verkeersveiligheid

Met de fiets of te voet
Zorg voor veiligheid:

 • veiligste weg tussen school en thuis
 • steek de straat over op de zebrapaden
 • leer uw kind veilig fietsen (dit wordt ook op school geoefend)
 • zorg dat de fiets veilig uitgerust is
 • draag een fietshelm

Laat  ’s avonds geen fietsen in de fietsenberging. De school is niet verantwoordelijk voor vandalisme.

Met de auto
Zorg voor veiligheid:

 • zone 30!
 • zoek een veilige uitstapplaats
 • houd je aan de verkeersregels
 • breng geen anderen in gevaar

2.8. Verloren voorwerpen

 • schrijf de naam van uw kind op alle kleding en materiaal (vnl. bij kleuters, 1e en 2e leerjaar)
 • verloren voorwerpen liggen in de gang of refter (Gemeenthuisstraat)
 • de school is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies ( – de school gaat wel op zoek naar de verloren spullen)

2.9. Lichamelijke opvoeding

Turnkledij:
Kleuters: makkelijke kledij + turnpantoffels
Lagere school: turnpantoffels + zwarte short + wit T-shirt met schoollogo (op school aan te kopen)

Zwemmen:
Zwemmen = verplichte activiteit.
Als uw kind niet meezwemt → schriftelijk de reden melden  of medisch attest meebrengen (na 2 afwezigheden)

2.10. Speelgoed

Geef geen eigen speelgoed mee!  Doe dit enkel als de leerkracht dit vraagt.

2.11. Versnaperingen - Verjaardagen

Geef  gezonde  dingen mee: fruit, droge koek, yoghurt,..     ! Geen snoep of chocolade!
Woensdag = FRUITDAG

Vieren van verjaardag: bespreek dit met de juf of meester! Geen snoep!

2.12. Een ongeval – ziek worden

De school probeert steeds de ouders te bereiken.
Lukt dit niet, dan contacteren we de persoon “noodgeval”.

Kan de school niemand bereiken, dan doet de school de nodige stappen.

2.13. Verzekering

Alle kinderen zijn verzekerd op school én op de weg naar school.
Voorwaarde: ‘meest veilige weg’ en ‘rechtstreeks naar huis’.
→ lichamelijke letsels zijn wel verzekerd
→ materiële letsels zijn niet verzekerd

2.14. Privacy

Er worden geen adressen van medeleerlingen doorgegeven. (= wet op de privacy)

DEEL 3: Leerling en school

 

3.1. Ik en mijn houding

In onze school horen alle kinderen erbij.
Dus ik…
… sluit niemand uit.
… pest niet.
… gebruik geen bijnamen.
… praat i.p.v. te vechten of ruzie te maken.
… maak niets stuk van een ander.

Ik geef thuis alle brieven en nota’s van school af.

In de refter…
… houd ik me rustig.
… eet ik beleefd.
… luister ik naar de toezichtsters.

3.2. Ik, gezondheid en hygiëne

Ik kom verzorgd naar school!
Ik…
… neem zakdoeken mee.
… was mijn handen na een toiletbezoek.
… houd de toiletten schoon.
… laat mijn turnkleding op school.
… laat mijn turnkleding elke vakantie wassen.
… eet gezond op school (fruit, droge koek, yoghurt,… GEEN snoep of chocolade)
…en drink gezond op school:  water, melk en chocomelk kunnen op school besteld
worden.

3.3. Ik en zorg voor het milieu

Papiertjes en afval gooi ik in de vuilbak.

3.4. Ik en mijn taal

Ik spreek op school altijd Algemeen Nederlands. Ik blijf steeds beleefd.

3.5. Ik, mijn agenda en mijn huistaken

Ik…
… maak steeds mijn taken en leer mijn lessen.
Als dit niet gelukt is→ nota van ouders in agenda
… vul elke dag mijn agenda in.
… laat elke dag mijn agenda tekenen door één van mijn ouders.
→ wekelijks, vanaf het 5e leerjaar

3.6. Ik en mijn materiaal

Ik…
… draag zorg voor mijn schoolmateriaal.
… kaft mijn boeken en schriften.
… schrijf netjes in mijn schriften.
… schrijft niet in de boeken.
… schrijf mijn naam op mijn eigen spullen.

3.7. Ik ben jarig…

… en dat wordt gevierd!  Ik spreek af met de leerkracht waarmee ik trakteer (geen snoep!).

3.8. Ik aan de schoolpoort.

Kleuters: 
Mijn ouders of grootouders halen me af op de speelplaats.
Lager school: 
Ik mag de school verlaten met de rij, mits toestemming van ouders én leerkracht.
Toezicht gebeurt in de Gemeentehuisstraat, ik ga mee met de rij.

3.9. Ik en mijn boekentas

Ik…
… draag zorg voor mijn boekentas.
… draag zorg voor de inhoud van mijn boekentas.
… plaats mijn boekentas op de afgesproken plaats.

3.10. Ik en mijn kledij

Ik…
… draag verzorgde kleding en schoenen.
… verzorg mijn kapsel.
… hang mijn jas, trui, sjaal,… aan de kapstok.

Kleuters dragen gemakkelijke kledij (toiletbezoek, turnen), voorzien van hun naam.

3.11. Ik en te laat komen

Ik zorg dat ik altijd op tijd op school ben!
(zowel in de kleuter- als lagere school)

3.12. Ik en spelen

Ik…
… speel met alle kinderen van mijn klas en sluit niemand uit.
… respecteer de afspraken en speel sportief.
… speel geen ruwe en gevaarlijke spelen.
… draag zorg voor het speelgoed van de school.
… speel onder het afdak als het regent.
… speel niet in de fietsenstalling en in de toiletten.
… stop met spelen bij het eerste belsignaal en ga rustig in de rij staan.
… ben helemaal stil bij het tweede belsignaal.
… breng geen speelgoed mee naar school, tenzij de leerkracht erom vraagt.
… haal enkel een bal die over de omheining  ging áls de leerkracht de toestemming
geeft (enkel Molenstraat).
… breng geen gevaarlijke of dure spullen mee naar school.

3.13. Ik en de speeltuigen.

Ik speel steeds volgens de afspraken!
Ik ben voorzichtig, klim niet over de leuning en speel enkel op de toestellen die voor mijn leeftijd geschikt zijn.

3.14. Ik en toezicht

Tijdens het toezicht…
… speel ik rustig met het speelgoed.
… mag ik vanaf 17.00u. naar TV kijken.
… luister ik naar de toezichtsters.
… verlaat het toezicht nooit zonder toestemming.


3.15. Ik en het verkeer

Ik…
… neem steeds de veiligste weg.
… ga steeds direct naar huis.
… respecteer de verkeersregels.
… ben heel voorzichtig: ik wandel op het voetpad en fiets op het fietspad (of rechts
van de rijbaan).
… rijd met een fiets die in orde is.

3.16. Ik en het schoolreglement

Als ik de afspraken niet naleef,
krijg ik…
… een mondelinge opmerking.
… een schriftelijke opmerking die mijn ouders ondertekenen.
… een extra taak.
of word ik…
… een tijdje afgezonderd onder toezicht.
…naar de directeur gestuurd.
De leerkracht en directeur bespreken mijn gedrag met mijn ouders.

3.17. Wat doe ik als het brandt?

Ik verwittig onmiddellijk een leerkracht of de directie.
Ik volg het evacuatieplan.

3.18. Ik en mijn kinderrechten.

Ik bespreek de kinderrechten in de klas met de leerkracht.
Ik weet dat ik ook plichten heb en leef deze na.

DEEL 4: Ouders en school

4.1. Oudercontact

Het  eerste contact tussen school en ouders:

 • het heen- en weerschriftje (kleuters)
 • de agenda (lagere school)

In de loop van de maand september is er een algemene informatieavond voor alle klassen.

Driemaal per jaar worden individuele oudercontactavonden georganiseerd:
Kleuterschool:
1) in de loop van de maand november,  voor alle kleuterklassen
2)  - na de CLB-testen, voor de kleuters van de derde kleuterklas
- voor de paasvakantie, voor de kleuters van de eerste en tweede kleuterklas
3) op het einde van het schooljaar, voor alle kleuterklassen

Lagere school:
1) november
2) voor de paasvakantie
3) einde schooljaar

Besprekingen met CLB kunnen voor alle kleuters en leerlingen op aanvraag.

Occasionele contacten zijn steeds mogelijk tussen 8.15u. en 8.30u. of na afspraak.

4.2. Oudercomité

Vergaderingen oudercomité: 6x per jaar  (zie schoolkalender).
Alle ouders zijn steeds welkom.