Vaste kosten

BIJDRAGEREGELING VOOR OUDERS
SCHOOLJAAR 2010 – 2011

 

1ste kleuterklas:

 

 • maximaal 8 EUR voor turn T-shirt

 

2de kleuterklas:    

 

 • maximaal 8 EUR voor turn T-shirt

 

3de kleuterklas:

 

 • maximaal 8 EUR voor turn T-shirt
 • maximaal 10 EUR voor turnshort

 

1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar:

 

 • maximaal 8 EUR turn T-shirt met embleem van de school
 • maximaal 10 EUR turnshort

 

algemeen:

 

 • maximaal 35 EUR voor een abonnement van 1 jaar per tijdschrift
 • maximaal 1 EUR per nieuwjaarsbrief
 • klas- en individuele foto’s: volgens de prijsofferte van de leverancier
 • steunacties: volgens de aanbieding
 • drank (0,2 liter) tijdens voormiddagspeeltijd:
   • melk: maximaal de prijs die door de Vlaamse gemeenschap is vastgesteld
   • chocomelk: maximaal de prijs die door de Vlaamse gemeenschap is vastgesteld

 

 • eten + drank tijdens middag
   • warme maaltijden = soep + hoofdschotel + dessert:
  • 2,40 EUR voor de leerlingen van lagere school
  • 2,30 EUR voor grote gezinnen (= vanaf 3 kinderen in een gezin < 18 jaar)
  • 2,20 EUR voor de kleuters
   • enkel soep: 0,20 EUR
   • flesje plat of bruiswater: 0,40 EUR

 

 • toezicht:

 

o    ochtendtoezicht (tussen 7:00 uur en 8:00 uur)
-     0,75 EUR voor het eerste kind;
-     0,60 EUR voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
o  avondtoezicht (tussen 16:00 uur en 18:00)
-     1,25 EUR voor het eerste kind;
-     0,90 EUR voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin. 
O  woensdagnamiddag
van 13:00 tot 16:00 uur
-     1,25 EUR voor het eerste kind
-     0,90 EUR voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin
van 16:00 tot 18:00 uur
-     1,25 EUR voor het eerste kind
-     0,90 EUR voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin. 
O  studiedagen en vakantiedagen
van 7:00 tot 13:00 uur
-     3,65 EUR voor het eerste kind
-     2,70 EUR voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin
van 13:00 tot 18:00 uur
-     3,65 EUR voor het eerste kind
-     2,70 EUR voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin

 

In geval van het niet tijdig ophalen van de leerling bij het naschools toezicht wordt een supplement aangerekend om misbruik tegen te gaan. De volgende regels worden daarbij in acht genomen:
-  de klok van de toezicht(st)er telt;
-  bij te laat komen wordt een document ondertekend door de ouders en de toezicht(st)er met het afhaaluur;
-  per begonnen kwartier wordt 5 EUR per kind aangerekend via de maandelijkse facturatie;

-    na 30 minuten worden de directie en de politie door de toezicht(st)er verwittigd en ingeschakeld.