Info over het oudercomité

Het oudercomité is een vereniging van ouders van de leerlingen van de school (zowel van de lagere school als van de kleuterklasjes) en streeft een aantal doelstellingen na :

  • een nauwe samenwerking te stimuleren tussen ouders, school en inrichtende macht ten voordele van de opvoeding van het kind;
  • probeert in samenwerking met het schoolteam het opvoedingsproces te verbeteren;
  • ze is de spreekbuis van ouders en leerlingen, en behartigt hun belangen;
  • ze organiseert allerhande activiteiten en feestelijkheden waarvan de opbrengsten dienen ter ondersteuning van activiteiten die door de school worden ingericht , voor de aankoop van materiaal dat de school en de leerlingen ten goede komt