Werkgroepen 2010 - 2011

Hoe werkt  het?

 1. Elke  werkgroep heeft een verantwoordelijke, deze verantwoordelijke is lid van het  OC.
 2. Deze  verantwoordelijke               
  • neemt  het initiatief voor de voorbereiding, de organisatie en realisatie van de  activiteit
  • is  aanspreekpersoon voor andere leden van het OC, de voorzitters en derden
  • kan  niet-leden uitnodigen ter versterking van de werkgroep
 3. Elke  werkgroep               
  • organiseert  eigen vergaderingen
  • werkt  een voorstel uit dat wordt voorgelegd op de vergadering van het OC die  plaatsvindt juist voor de betreffende activiteit
  • bij akkoord van het voorstel, de activiteit volledig  afwerken.
  • indien er hulp nodig is van overige OC leden of  meerdere vrijwilligers : takenlijst opstellen en activiteiten coördineren.
 4. Eén van de voorzitters neemt ofwel deel aan een  werkgroep of volgt de werkgroep op
 5. Bij elke werkgroep moet een persoon als verantwoordelijke aangeduid worden, openstaande  plaatsen (……………) moeten zoveel mogelijk ingevuld worden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. SPONSORING & TOMBOLA  gans het jaar door
 • Alle sposoractiviteiten coördineren: werving nieuwe    sponsors, opvolging bestaande sponsors, ervoor zorgen dat overige   werkgroepen rekening  houden met sponsors (vermelding op website,   zichtbaarheid voor sponsors tijdens  activiteiten zoals de   halloweentocht, het eetfestijn en het schoolfeest)
 • Eetfestijn: tombola organiseren
 • Werkgroep
  • Tamara
  • Barbara

 

 1. WEBSITE – gans het jaar door
 • update activiteiten, nieuws
 • vermelding sponsors
 • Werkgroep
  • Isabelle De  Kriek (voor de school)
  • Elke (voor  het OC)
  • Véronique

 1. MATERIAALMEESTER – gans het jaar door
 • inventaris maken van het materiaal van het OC
 • beheren van materiaal (centraal aanspreekpunt bij uitlenen  materiaal)
 • zorgen voor vervanging of advies m.b.t. aankoop van  nieuw materiaal
 • Werkgroep
  • Koen
  • Cindy
  • Tamara
 1. T-SHIRTS & TURNBROEKJES- september 2010
 • Offertes leveranciers T-shirts en turnbroekjes
 • Bepalen van de prijs
 • Beheren van aantallen – stock bijhouden en indien  nodig bij bestellen
 • brief voor bestelling opstellen en laten uitdelen
 • bestellingen ophalen en verdelen van t-shirts en  turnbroekjes
 • geld en aantallen doorgeven aan penningmeester
 • Werkgroep
 • Isabelle  Lamberts
 • Koen
 • Véronique

 

 1. SCHOOLKALENDER- september 2010
 • schoolkalender digitaal aanpassen, data + foto’s
 • foto’s nemen
 • brief opstellen en laten uitdelen
 • bestellingen ophalen
 • kalenders laten drukken of kopiëren en inbinden
 • bestellingen per klas klaarmaken en laten uitdelen
 • geld (+aantallen) aan penningmeester bezorgen
 • Werkgroep         
  • Sara
  • Véronique
  • Tamara
 1. RECEPTIE INFO-AVOND - september 2010
 • Opstellen flyer werving nieuwe leven
 • Bestellen drank, hapjes
 • Organiseren hulp avond zelf
 • Werkgroep         
  • Nathalie
  • Véronique
  • Tamara
 1. KINDERKERMIS – september 2010
 • voorbereidende vergaderingen met beigemse raad  bijwonen
 • kidsparty organiseren (frietjes, afspraken met  stoveke)
 • aankoop prijzen kleurwedstrijd en snoep voor snoepworp
 • hulp organiseren voor de activiteit zelf
 • Werkgroep         
  • Isabelle  Lamberts
  • Isabelle Demeyere
  • Elke
  • Véronique
 1. HALLOWEENTOCHT + WINTERBBQ  - 23 oktober 2010
 • Bepalen wandeltocht + afspraken met politie en  buurtbewoners (flyer in bus)
 • bepalen menu en prijzen
 • bestellen ingrediënten, drank, koffie
 • maken van flyers en affiches om mee te geven met de  kinderen, prijslijsten om op te hangen,
 • bestellen tafels, stoelen, bestek, borden
 • voorzien verschillende kleuren bonnetjes om te  verkopen
 • opstellen bbq’s en zaal
 • kookvoorbereidingen
 • taakverdeling opstellen
 • Werkgroep         
 • Tamara
 • Elke
 • Cindy
 • Barbara
 • Isabelle DM
 • leerkracht? => misschien Juf Els vragen??
 1. KERSTROZEN - 17 december 2010
 • brief opstellen en laten uitdelen
 • bestellingen verzamelen en verwerken
 • afspraken met leverancier (aanbod, prijzen, levering)
 • verdeling organiseren
 • geld en aantallen aan penningmeester bezorgen
 • Werkgroep         
  • Tamara
  • Véronique
 1. EETFESTIJN - 29 januari 2011
 • bepalen menu en prijzen
 • bestellen ingrediënten, drank, koffie
 • maken van sponsorboekje met rebus, flyers en affiches om  mee te geven met de kinderen, menu’s om op tafel te zetten
 • bestellen tafels, stoelen, bestek, borden
 • reserveren centrale keuken
 • opstellen veldkeuken en zaal
 • kookvoorbereidingen pasta en dessert
 • tombolaloten aanvragen en ophalen bij sponsors,  ouders, sympathisanten
 • nummeren en klaarzetten tombolaloten
 • taakverdeling opstellen
 • Werkgroep         
  • Koen
  • Barbara
  • Jurgen
  • Véronique
  • Nathalie

 

 1. TAARTEN/WAFELS– 31 maart 2011
 • brief opstellen en laten uitdelen
 • bestellingen verzamelen en verwerken
 • afspraken met leverancier (aanbod, prijzen, levering)
 • verdeling organiseren
 • geld en aantallen aan penningmeester bezorgen
 • Werkgroep   
  • Véronique Indien  iemand dit wil overnemen: graag J
  • Tamara

 1. SCHOOLFEEST - begin       juni
 • bepalen aanbod en prijzen
 • bestellen ingrediënten, drank, koffie
 • maken van flyers en affiches om mee te geven met de  kinderen, prijslijsten om op te hangen
 • bestellen tafels, stoelen (bestek, borden)
 • voorzien verschillende kleuren bonnetjes om te  verkopen
 • opstellen zaal
 • taakverdeling opstellen
 • Werkgroep         
  • Nathalie
  • Isabelle Demeyere
  • Isabelle Lamberts
  • Leerkracht ?
 1. 6e       JAARSRECEPTIE : eind juni
 • bestellen ingrediënten, drank, koffie
 • hulp dag zelf organiseren
 • Werkgroep
  • Tamara
  • Patricia
 1. ONDERHOUD (schilderwerken, fietsen,…)- juni-september
 • bespreken met Myriam welke schilder- of andere werken  er kunnen/moeten gebeuren
 • materiaal voor de werken aankopen/verzamelen
 • ouders contacteren voor hulp (ev. via brief via de  school)
 • activiteiten coördineren
 • contact met Emrin voor herstelling fietsen
 • Werkgroep :       
  • Philip
  • Katrien
  • Koen Hendrickx
  • Jurgen
  • Tamara
 1. GROOTOUDERFEEST             - om de drie jaar -> oktober       / november 2011